Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE20B x x
FTSE20C x x
FTSE20D x x
FTSE20F x x
FTSE20I x x
FTSE20L x x
1