Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE20K x x
FTSE20L x x
FTSE21A x x
FTSE21C x x
FTSE21F x x
FTSE21I x x
1