Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE21J x x
FTSE21K x x
FTSE21L x x
FTSE22C x x
FTSE22F x x
FTSE22I x x
ΔΤΡ
FDTR21L x x
FDTR22C x x
FDTR22F x x
FDTR22I x x
1