Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE21B x x
FTSE21C x x
FTSE21D x x
FTSE21F x x
FTSE21I x x
FTSE21L x x
1