Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE19J x x
FTSE19K x x
FTSE19L x x
FTSE20C x x
FTSE20F x x
FTSE20I x x
1