Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
AEGN
AEGNBOR x x
ALMY
ALMYBOR x x
ALPHA
ALPHABOR x x
BELA
BELABOR x x
CENER
CENERBOR x x
ELLAKTOR
ELLAKTORBOR x x
ELPE
ELPEBOR x x
ETE
ETEBOR x x
EUROB
EUROBBOR x x
EXAE
EXAEBOR x x
1 2 3 4