Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CENER
CENER21C x x
CENER21F x x
CENER21I x x
CENER21L x x
TITC
TITC21C x x
TITC21F x x
TITC21I x x
TITC21L x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIE21C x x
ADMIE21F x x
ADMIE21I x x
ADMIE21L x x
ΑΛΦΑ
ALPHA21C x x
ALPHA21F x x
ALPHA21I x x
ALPHA21L x x
ΑΤΤ
TATT21C x x
TATT21F x x
TATT21I x x
TATT21L x x
ΒΙΟ
VIO21C x x
VIO21F x x
VIO21I x x
VIO21L x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
GEKTE21C x x
GEKTE21F x x
GEKTE21I x x
GEKTE21L x x
ΔΕΗ
PPC21C x x
PPC21F x x
PPC21I x x
PPC21L x x
ΕΕΕ
EEE21C x x
EEE21F x x
EEE21I x x
EEE21L x x
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ELLAK21C x x
ELLAK21F x x
ELLAK21I x x
ELLAK21L x x
1 2 3