Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CENER
CENER22C x x
CENER22F x x
CENER22I x x
CENER22L x x
TITC
TITC22C x x
TITC22F x x
TITC22I x x
TITC22L x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIE22C x x
ADMIE22F x x
ADMIE22I x x
ADMIE22L x x
ΑΛΦΑ
ALPHA22C x x
ALPHA22F x x
ALPHA22I x x
ALPHA22L x x
ΒΙΟ
VIO22C x x
VIO22F x x
VIO22I x x
VIO22L x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
GEKTE22C x x
GEKTE22F x x
GEKTE22I x x
GEKTE22L x x
ΔΕΗ
PPC22C x x
PPC22F x x
PPC22I x x
PPC22L x x
ΕΕΕ
EEE22C x x
EEE22F x x
EEE22I x x
EEE22L x x
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ELLAK22C x x
ELLAK22F x x
ELLAK22I x x
ELLAK22L x x
ΕΛΠΕ
ELPE22C x x
ELPE22F x x
ELPE22I x x
ELPE22L x x
1 2 3