Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ADMIE
ADMIE19I x x
ADMIE19L x x
ADMIE20C x x
ADMIE20F x x
BELA
BELA19I x x
BELA19L x x
BELA20C x x
BELA20F x x
CENER
CENER19I x x
CENER19L x x
CENER20C x x
CENER20F x x
EEE
EEE19I x x
EEE19L x x
EEE20C x x
EEE20F x x
ELLAKTOR
ELLAK19I x x
ELLAK19L x x
ELLAK20C x x
ELLAK20F x x
ELPE
ELPE19I x x
ELPE19L x x
ELPE20C x x
ELPE20F x x
EXAE
EXAE19IX x x
EXAE19LX x x
EXAE20C x x
EXAE20F x x
EYDAP
EYDAP19I x x
EYDAP19L x x
EYDAP20C x x
EYDAP20F x x
FOYRK
FOYRK19IX x x
FOYRK19L x x
FOYRK20C x x
FOYRK20F x x
GEKTERNA
GEKTE19I x x
GEKTE19L x x
GEKTE20C x x
GEKTE20F x x
1 2 3