Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CENER
CENER19L x x
CENER20C x x
CENER20F x x
CENER20I x x
EXAE
EXAE19LX x x
EXAE20C x x
EXAE20F x x
EXAE20I x x
EYDAP
EYDAP19L x x
EYDAP20C x x
EYDAP20F x x
EYDAP20I x x
FOYRK
FOYRK19L x x
FOYRK20C x x
FOYRK20F x x
FOYRK20I x x
INTRK
INTRK19L x x
INTRK20C x x
INTRK20F x x
INTRK20I x x
TITC
TITC19L x x
TITC20C x x
TITC20F x x
TITC20I x x
VIO
VIO19L x x
VIO20C x x
VIO20F x x
VIO20I x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIE19L x x
ADMIE20C x x
ADMIE20F x x
ADMIE20I x x
ΑΛΦΑ
ALPHA19L x x
ALPHA20C x x
ALPHA20F x x
ALPHA20I x x
ΑΤΤ
TATT19L x x
TATT20C x x
TATT20F x x
TATT20I x x
1 2 3