Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CENER
CENER20F x x
CENER20I x x
CENER20L x x
CENER21C x x
TITC
TITC20F x x
TITC20I x x
TITC20L x x
TITC21C x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIE20F x x
ADMIE20I x x
ADMIE20L x x
ADMIE21C x x
ΑΛΦΑ
ALPHA20F x x
ALPHA20I x x
ALPHA20L x x
ALPHA21C x x
ΑΤΤ
TATT20F x x
TATT20I x x
TATT20L x x
TATT21C x x
ΒΙΟ
VIO20F x x
VIO20I x x
VIO20L x x
VIO21C x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
GEKTE20F x x
GEKTE20I x x
GEKTE20L x x
GEKTE21C x x
ΔΕΗ
PPC20F x x
PPC20I x x
PPC20L x x
PPC21C x x
ΕΕΕ
EEE20F x x
EEE20I x x
EEE20L x x
EEE21C x x
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ELLAK20F x x
ELLAK20I x x
ELLAK20L x x
ELLAK21C x x
1 2 3