Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΙΝΛΟΤ
INLOT20F x x
INLOT20I x x
INLOT20L x x
INLOT21C x x
1