Σύμβολο Όνομα Μεση Τιμή Αγορά Πώληση Ωρα
SEKNOK ?????a S???d?a? / ?????a ???ß???a?
SEKCHF ?????a S???d?a? / ??ßet??? F?????
SEKJPY Κορόνα Σουηδίας / Γιεν