Οι Αγορές με μια ματιά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ »
Γενικός Δείκτης
FTSE ΧΑ 20
FTSE ΧΑ MID CAP
FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης
REAL TIME TICKER ΤΑΜΠΛΟ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ »
MERMEREN KOMBINAT AD PRILE
ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Ε.
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (Κ
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ
Αφοί Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒ
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.
Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ »
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (ΚΟ)
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚ.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ATTICA BANK Α.Τ.Ε
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ »
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε X
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε X
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ X
MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) X
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε X
ATTICA BANK Α.Τ.Ε X
ΠΑΡΑΓΩΓΑ FTSE XA 20 »
ΣΜΕ FTSE Φεβ. 2020 02/2020
ΣΜΕ FTSE Μαρ. 2020 03/2020
ΣΜΕ FTSE Απρ. 2020 04/2020
ΣΜΕ FTSE Ιουν. 2020 06/2020
ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2020 09/2020
ΣΜΕ FTSE Δεκ. 2020 12/2020
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ INDEX FUTURES INDEX OPTIONS STOCK FUTURES STOCK OPTIONS STOCK REPOS REVERSE STOCK REPOS