Οι Αγορές με μια ματιά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ »
Γενικός Δείκτης
FTSE ΧΑ 20
FTSE ΧΑ MID CAP
FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης
REAL TIME TICKER ΤΑΜΠΛΟ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ »
SATO A.E. (ΚΟ)
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ
Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. (Π)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ.ΚΡΗΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ)
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ)
ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ)
MERMEREN KOMBINAT AD PRILE
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ »
Επίλεκτος Κλωσ/ργία Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BANGO Α.Ε.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε
ΑΡΤΟΒ/ΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚ.
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ »
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε X
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ X
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε X
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ X
MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) X
ΠΑΚΕΤΑ »
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,5600 42659 17:11:43
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 5,0600 67192 11:49:07
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ 1,9370 500000 15:15:30
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 12,3250 50000 11:56:17
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 12,3200 44595 11:59:21
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 12,3150 49056 12:56:42
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 12,3000 50000 15:12:38
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 12,2750 95000 16:28:39
ΠΑΡΑΓΩΓΑ FTSE XA 20 »
ΣΜΕ FTSE Απρ. 2019 04/2019
ΣΜΕ FTSE Μαϊ. 2019 05/2019
ΣΜΕ FTSE Ιουν. 2019 06/2019
ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2019 09/2019
ΣΜΕ FTSE Δεκ. 2019 12/2019
ΣΜΕ FTSE Μαρ. 2020 03/2020
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ INDEX FUTURES INDEX OPTIONS STOCK FUTURES STOCK OPTIONS STOCK REPOS REVERSE STOCK REPOS