Οι Αγορές με μια ματιά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ »
Γενικός Δείκτης
FTSE ΧΑ 20
FTSE ΧΑ MID CAP
FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης
REAL TIME TICKER ΤΑΜΠΛΟ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ »
ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ)
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ.ΚΡΗΤΗΣ
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠ. Α.Ε.Β.Ε.
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ »
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ)
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΙΔΗΡΕΜΠ. ΜΑΚΕΔ. ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΚΟ)
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (Κ
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BANGO Α.Ε.
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ »
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) X
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) X
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ X
MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) X
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε X
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε X
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ X
ΠΑΚΕΤΑ »
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 7,0975 573512 15:21:13
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 10,9300 50000 13:48:06
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΑΕ 0,6300 5617 16:56:00
COCA-COLA HBC AG 19,5750 882 13:43:51
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 11,3400 207824 13:39:20
ΠΑΡΑΓΩΓΑ FTSE XA 20 »
ΣΜΕ FTSE Απρ. 2020 04/2020
ΣΜΕ FTSE Μαϊ. 2020 05/2020
ΣΜΕ FTSE Ιουν. 2020 06/2020
ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2020 09/2020
ΣΜΕ FTSE Δεκ. 2020 12/2020
ΣΜΕ FTSE Μαρ. 2021 03/2021
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ INDEX FUTURES INDEX OPTIONS STOCK FUTURES STOCK OPTIONS STOCK REPOS REVERSE STOCK REPOS