Οι Αγορές με μια ματιά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ »
Γενικός Δείκτης
FTSE ΧΑ 20
FTSE ΧΑ MID CAP
FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης
REAL TIME TICKER ΤΑΜΠΛΟ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ »
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε (ΚΟ)
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BANGO Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ(ΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ. Α.Ε.Ε.
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. (ΚΟ)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ »
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε (ΚΟ)
Logismos α.ε. (ΚΟ)
ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)
Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (Κ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ »
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) X
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε X
MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) X
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ X
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ X
ATTICA BANK Α.Τ.Ε X
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε X
ΠΑΚΕΤΑ »
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 8,7000 80000 12:56:51
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) 14,0000 183880 14:31:20
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) 13,9600 30000 17:13:33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 1,1220 300000 11:24:21
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 1,1400 352 16:47:11
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 12,9800 100000 10:59:38
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,0250 150000 12:41:45
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,0450 100000 14:29:40
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,0342 301000 15:52:17
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,1000 71901 17:10:14
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 13,0597 33010 17:11:55
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 0,4778 1000000 11:34:12
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 0,4770 1500000 14:09:56
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 0,4720 12448451 16:32:52
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 0,4720 3000000 16:45:27
ΠΑΡΑΓΩΓΑ FTSE XA 20 »
ΣΜΕ FTSE Δεκ. 2020 12/2020
ΣΜΕ FTSE Ιαν. 2021 01/2021
ΣΜΕ FTSE Φεβ. 2021 02/2021
ΣΜΕ FTSE Μαρ. 2021 03/2021
ΣΜΕ FTSE Ιουν. 2021 06/2021
ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2021 09/2021
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ INDEX FUTURES INDEX OPTIONS STOCK FUTURES STOCK OPTIONS STOCK REPOS REVERSE STOCK REPOS