Οι Αγορές με μια ματιά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ »
Γενικός Δείκτης
FTSE ΧΑ 20
FTSE ΧΑ MID CAP
FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης
REAL TIME TICKER ΤΑΜΠΛΟ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ »
FORTHNET Α.Ε.
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε (ΚΟ)
ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ)
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ.ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ »
UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Κ0)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (ΚΟ)
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ)
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. (ΚΟ)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ »
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε X
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ X
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε X
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) X
MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) X
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) X
ΠΑΚΕΤΑ »
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,0300 300000 16:59:29
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ 1,0800 300000 15:00:35
Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε 0,9500 454 16:20:38
ΠΑΡΑΓΩΓΑ FTSE XA 20 »
ΣΜΕ FTSE Φεβ. 2019 02/2019
ΣΜΕ FTSE Μαρ. 2019 03/2019
ΣΜΕ FTSE Απρ. 2019 04/2019
ΣΜΕ FTSE Ιουν. 2019 06/2019
ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2019 09/2019
ΣΜΕ FTSE Δεκ. 2019 12/2019
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ INDEX FUTURES INDEX OPTIONS STOCK FUTURES STOCK OPTIONS STOCK REPOS REVERSE STOCK REPOS