Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
Δ120819Α2 ΕΔ-120819-02Χ-1000,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 24/09/2021
Δ090312Ε1Ε ΕΔ-090312-15Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Ρ1Ε ΕΔ-090312-27Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Σ1Ε ΕΔ-090312-28Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Δ1Ε ΕΔ-090312-14Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Ι1Ε ΕΔ-090312-19Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Μ1Ε ΕΔ-090312-22Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Κ1Ε ΕΔ-090312-20Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Η1Ε ΕΔ-090312-17Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Π1Ε ΕΔ-090312-26Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Β1Ε ΕΔ-090312-12Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Ν1Ε ΕΔ-090312-23Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Λ1Ε ΕΔ-090312-21Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Υ1Ε ΕΔ-090312-30Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Τ1Ε ΕΔ-090312-29Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Ζ1Ε ΕΔ-090312-16Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Θ1Ε ΕΔ-090312-18Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Ξ1Ε ΕΔ-090312-24Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Γ1Ε ΕΔ-090312-13Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Ο1Ε ΕΔ-090312-25Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
Δ090312Α1Ε ΕΔ-090312-11Χ-1.00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 22/09/2021
HEZMAPE HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ PLUS EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/09/2021
HEZEPE HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PLUS EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/09/2021
HEZYE HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/09/2021
INTTEQ INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/09/2021
HEZYPE HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ PLUS EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/09/2021
INTTDEQ INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/09/2021
IIAEME INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/09/2021
HEZMAE HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/09/2021
ADMIE21I ΣΜΕ ADMIE Σεπ. 2021 Παράγωγα Παραγωγο 20/09/2021
1 2 3 4 5  »