Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ETE20C2.20 Call Option ETE Μαρ. 2020 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
ETE20CFTS ETE20CFTS Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
INTRK20CFTS INTRK20CFTS Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
PPC20O1.20 Put Option PPC Μαρ. 2020 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
PPC20O1.70 Put Option PPC Μαρ. 2020 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
PPC20O2.00 Put Option PPC Μαρ. 2020 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
PPC20O2.20 Put Option PPC Μαρ. 2020 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
TPEIR20O0.85 Put Option TPEIR Μαρ. 2020 | 0,85 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
TPEIR20O4.40 Put Option TPEIR Μαρ. 2020 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
ALPHA20O0.90 Put Option ALPHA Μαρ. 2020 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
ALPHA20O1.90 Put Option ALPHA Μαρ. 2020 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
ETE20O3.40 Put Option ETE Μαρ. 2020 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
ETE20O3.80 Put Option ETE Μαρ. 2020 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
FTSE20C1300 Call Option FTSE Μαρ. 2020 | 1.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
FTSE20C1850 Call Option FTSE Μαρ. 2020 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
FTSE20C2150 Call Option FTSE Μαρ. 2020 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
FTSE20C2600 Call Option FTSE Μαρ. 2020 | 2.600,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
HTO20C13.00 Call Option HTO Μαρ. 2020 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
HTO20C8.00 Call Option HTO Μαρ. 2020 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
HTO20C8.40 Call Option HTO Μαρ. 2020 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
HTO20C8.80 Call Option HTO Μαρ. 2020 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
HTO20O15.00 Put Option HTO Μαρ. 2020 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
HTO20O16.00 Put Option HTO Μαρ. 2020 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
HTO20O19.00 Put Option HTO Μαρ. 2020 | 19,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
OPAP20O8.40 Put Option OPAP Μαρ. 2020 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
FTSE20O2550 Put Option FTSE Μαρ. 2020 | 2.550,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
ETE20C1.00 Call Option ETE Μαρ. 2020 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
EUROB20C ΣΜΕ EUROB Μαρ. 2020 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
EXAE20C ΣΜΕ EXAE Μαρ. 2020 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
INTRK20C ΣΜΕ INTRK Μαρ. 2020 Παράγωγα Παραγωγο 23/03/2020
1 2 3 4 5  »