Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
INTRK22L ΣΜΕ INTRK Δεκ. 2022 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2022
INTRK22LCTS INTRK22LCTS Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2022
Δ160921Α2 ΕΔ-160921-01Χ-1000,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 26/09/2022
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Χρηματιστήριο Δείκτης 23/09/2022
PPC22U4.80 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22I0.70 Call Option ALPHA Σεπ. 2022 | 0,70 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR22U2.40 Put Option TPEIR Σεπ. 2022 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR22U0.50 Put Option TPEIR Σεπ. 2022 | 0,50 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
HTO22I10.00 Call Option HTO Σεπ. 2022 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE22I5.20 Call Option ETE Σεπ. 2022 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE22I5.60 Call Option ETE Σεπ. 2022 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE22U4.40 Put Option ETE Σεπ. 2022 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE22U4.80 Put Option ETE Σεπ. 2022 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE22I4.40 Call Option ETE Σεπ. 2022 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ETE22I4.80 Call Option ETE Σεπ. 2022 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
ALPHA22U0.75 Put Option ALPHA Σεπ. 2022 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22U5.20 Put Option PPC Σεπ. 2022 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I5.20 Call Option PPC Σεπ. 2022 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
EEE22ILTS EEE22ILTS Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
HTO22U10.00 Put Option HTO Σεπ. 2022 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
HTO22U26.00 Put Option HTO Σεπ. 2022 | 26,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
HTO22I26.00 Call Option HTO Σεπ. 2022 | 26,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR22U0.90 Put Option TPEIR Σεπ. 2022 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR22I2.20 Call Option TPEIR Σεπ. 2022 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
TPEIR22U2.20 Put Option TPEIR Σεπ. 2022 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I16.00 Call Option PPC Σεπ. 2022 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I3.40 Call Option PPC Σεπ. 2022 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
PPC22I5.60 Call Option PPC Σεπ. 2022 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22I2650 Call Option FTSE Σεπ. 2022 | 2.650,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
FTSE22IJTS FTSE22IJTS Παράγωγα Παραγωγο 19/09/2022
1 2 3 4 5  »