Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ΒΙΟΣΚΔ UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Χρηματιστήριο Μετοχή 22/08/2019
ALPHA19H2.60 Call Option ALPHA Αυγ. 2019 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
PPC19T3.40 Put Option PPC Αυγ. 2019 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
ALPHA19T2.60 Put Option ALPHA Αυγ. 2019 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19HITS FTSE19HITS Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19H2200 Call Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19H2250 Call Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19T2200 Put Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19T2250 Put Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
TPEIR19H3.00 Call Option TPEIR Αυγ. 2019 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
TPEIR19H3.20 Call Option TPEIR Αυγ. 2019 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
TPEIR19T3.00 Put Option TPEIR Αυγ. 2019 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
TPEIR19T3.20 Put Option TPEIR Αυγ. 2019 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
OPAP19T12.00 Put Option OPAP Αυγ. 2019 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
OPAP19T13.00 Put Option OPAP Αυγ. 2019 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
ALPHA19T1.80 Put Option ALPHA Αυγ. 2019 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
TPEIR19T3.40 Put Option TPEIR Αυγ. 2019 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19T2300 Put Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19T2350 Put Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
ALPHA19T1.90 Put Option ALPHA Αυγ. 2019 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
ALPHA19T2.00 Put Option ALPHA Αυγ. 2019 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19H2150 Call Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19T2150 Put Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
TPEIR19H2.80 Call Option TPEIR Αυγ. 2019 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19H2050 Call Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
FTSE19H2100 Call Option FTSE Αυγ. 2019 | 2.100,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
PPC19T3.60 Put Option PPC Αυγ. 2019 | 3,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
PPC19T3.80 Put Option PPC Αυγ. 2019 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
PPC19H3.60 Call Option PPC Αυγ. 2019 | 3,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
PPC19H3.80 Call Option PPC Αυγ. 2019 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/08/2019
1 2 3 4 5  »