Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
FTSE20K1350 Call Option FTSE Νοε. 2020 | 1.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
HTO20W9.20 Put Option HTO Νοε. 2020 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
HTO20K9.20 Call Option HTO Νοε. 2020 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
FTSE20W1325 Put Option FTSE Νοε. 2020 | 1.325,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
TPEIR20K0.75 Call Option TPEIR Νοε. 2020 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
FTSE20K1300 Call Option FTSE Νοε. 2020 | 1.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
TPEIR20W0.75 Put Option TPEIR Νοε. 2020 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
PPC20W6.80 Put Option PPC Νοε. 2020 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
PPC20W7.20 Put Option PPC Νοε. 2020 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
PPC20K6.80 Call Option PPC Νοε. 2020 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
PPC20K7.20 Call Option PPC Νοε. 2020 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
PPC20W7.60 Put Option PPC Νοε. 2020 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
PPC20W3.60 Put Option PPC Νοε. 2020 | 3,60 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
PPC20W3.80 Put Option PPC Νοε. 2020 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
OPAP20W6.40 Put Option OPAP Νοε. 2020 | 6,40 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
OPAP20W6.80 Put Option OPAP Νοε. 2020 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
ALPHA20K0.35 Call Option ALPHA Νοε. 2020 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
ALPHA20K0.40 Call Option ALPHA Νοε. 2020 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
ALPHA20W0.55 Put Option ALPHA Νοε. 2020 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
ALPHA20W0.60 Put Option ALPHA Νοε. 2020 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
FTSE20K1450 Call Option FTSE Νοε. 2020 | 1.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
FTSE20K1475 Call Option FTSE Νοε. 2020 | 1.475,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
FTSE20W1400 Put Option FTSE Νοε. 2020 | 1.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
OPAP20W10.00 Put Option OPAP Νοε. 2020 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
OPAP20K5.60 Call Option OPAP Νοε. 2020 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
TPEIR20K0.80 Call Option TPEIR Νοε. 2020 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
TPEIR20W0.80 Put Option TPEIR Νοε. 2020 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
PPC20K7.60 Call Option PPC Νοε. 2020 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
FTSE20K1725 Call Option FTSE Νοε. 2020 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
FTSE20KLTS FTSE20KLTS Παράγωγα Παραγωγο 23/11/2020
1 2 3 4 5  »