Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ALPHA21M0.95 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M1.00 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M2.60 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A2.60 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1900 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.900,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A1.00 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1900 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.900,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A15.00 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A16.00 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A2000 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A3.00 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A3.20 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21M16.00 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1950 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.950,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A1.10 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A1.20 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A2.80 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M2.80 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M3.00 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1975 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.15 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,15 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A0.75 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A6.00 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A8.80 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1350 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21A16.00 Call Option HTO Ιαν. 2021 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21A17.00 Call Option HTO Ιαν. 2021 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M1.20 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21A13.00 Call Option HTO Ιαν. 2021 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21M6.00 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
1 2 3 4 5  »