Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
PPC20E2.00 Call Option PPC Μαϊ. 2020 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
HTO20E9.20 Call Option HTO Μαϊ. 2020 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ETE20Q1.60 Put Option ETE Μαϊ. 2020 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
PPC20Q2.00 Put Option PPC Μαϊ. 2020 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
HTO20Q19.00 Put Option HTO Μαϊ. 2020 | 19,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
OPAP20Q8.00 Put Option OPAP Μαϊ. 2020 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1350 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1375 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.375,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
OPAP20E5.60 Call Option OPAP Μαϊ. 2020 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
OPAP20E6.00 Call Option OPAP Μαϊ. 2020 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1250 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1275 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.275,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ALPHA20E0.35 Call Option ALPHA Μαϊ. 2020 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ETE20E0.65 Call Option ETE Μαϊ. 2020 | 0,65 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ETE20E0.95 Call Option ETE Μαϊ. 2020 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1400 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
TPEIR20E0.95 Call Option TPEIR Μαϊ. 2020 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
HTO20E8.40 Call Option HTO Μαϊ. 2020 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
OPAP20Q6.40 Put Option OPAP Μαϊ. 2020 | 6,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1325 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.325,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1300 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E1225 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.225,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20Q1300 Put Option FTSE Μαϊ. 2020 | 1.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
OPAP20Q15.00 Put Option OPAP Μαϊ. 2020 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ETE20Q2.60 Put Option ETE Μαϊ. 2020 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
FTSE20E2100 Call Option FTSE Μαϊ. 2020 | 2.100,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ETE20E3.40 Call Option ETE Μαϊ. 2020 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
ETE20Q2.80 Put Option ETE Μαϊ. 2020 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
HTO20E10.00 Call Option HTO Μαϊ. 2020 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
HTO20E11.00 Call Option HTO Μαϊ. 2020 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/05/2020
1 2 3 4 5  »