Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
OPAP21M5.60 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1300 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.50 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.55 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.60 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.65 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,65 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M0.75 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M0.60 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M0.65 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,65 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M0.45 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,45 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M0.50 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1800 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21ABTS FTSE21ABTS Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.90 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M2050 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M2100 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 2.100,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21M9.20 Put Option PPC Ιαν. 2021 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21M9.60 Put Option PPC Ιαν. 2021 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1925 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1925 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21M14.00 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21M15.00 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1525 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.525,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21M8.40 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21M5.20 Put Option PPC Ιαν. 2021 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.35 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M1.10 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M1.20 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21M14.00 Put Option HTO Ιαν. 2021 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.40 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
1 2 3 4 5  »