Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ETE21M0.80 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.40 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A10.00 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A9.20 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.00 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.10 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.90 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A1.10 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A1.20 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.55 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.80 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1700 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.700,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1725 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1750 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.750,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1725 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1750 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.750,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A9.60 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.20 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21M7.60 Put Option PPC Ιαν. 2021 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M1.60 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M1.70 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1675 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.675,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.25 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.30 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,30 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21A9.20 Call Option HTO Ιαν. 2021 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21A9.60 Call Option HTO Ιαν. 2021 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21A3.80 Call Option PPC Ιαν. 2021 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21A4.00 Call Option PPC Ιαν. 2021 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.80 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.85 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,85 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
1 2 3 4 5  »