Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
OPAP21M9.60 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1425 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.425,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1450 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21M6.40 Put Option PPC Ιαν. 2021 | 6,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.60 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.65 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,65 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M0.80 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M0.85 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,85 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21A8.00 Call Option PPC Ιαν. 2021 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21A8.40 Call Option PPC Ιαν. 2021 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.90 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1525 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.525,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21M8.40 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21M5.20 Put Option PPC Ιαν. 2021 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.35 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M1.10 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M1.20 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21M14.00 Put Option HTO Ιαν. 2021 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.40 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M0.80 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.40 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A10.00 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A9.20 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.00 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.10 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.90 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A1.10 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A1.20 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.55 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.80 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
1 2 3 4 5  »