Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
PPC21A4.40 Call Option PPC Ιαν. 2021 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21A8.80 Call Option HTO Ιαν. 2021 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21M11.00 Put Option HTO Ιαν. 2021 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21M7.20 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M0.95 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21M4.00 Put Option PPC Ιαν. 2021 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.70 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,70 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M1.00 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A1.30 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.75 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.80 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.60 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21M9.60 Put Option HTO Ιαν. 2021 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M1.30 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A0.95 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A0.80 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21A11.00 Call Option HTO Ιαν. 2021 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21A12.00 Call Option HTO Ιαν. 2021 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.20 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.30 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.75 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.25 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.40 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.50 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M0.90 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21M0.95 Put Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21A0.45 Call Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,45 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1450 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1475 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.475,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A8.40 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
« 6 7 8 9 10  »