Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ETE21A0.70 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 0,70 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M0.70 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 0,70 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1275 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.275,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1275 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.275,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A0.45 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 0,45 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1225 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.225,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1250 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1225 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.225,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1250 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A4.80 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A5.20 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21M4.80 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21M5.20 Put Option OPAP Ιαν. 2021 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.85 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,85 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A1.90 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21A2.00 Call Option ETE Ιαν. 2021 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A11.00 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21A12.00 Call Option OPAP Ιαν. 2021 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21A3.40 Call Option PPC Ιαν. 2021 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M0.65 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 0,65 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1775 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.775,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1800 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M0.15 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 0,15 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21A1775 Call Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.775,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21M3.40 Put Option PPC Ιαν. 2021 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21M1.80 Put Option ETE Ιαν. 2021 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21M1700 Put Option FTSE Ιαν. 2021 | 1.700,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21A1.80 Call Option TPEIR Ιαν. 2021 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M1.30 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21M1.40 Put Option ALPHA Ιαν. 2021 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
1 2 3 4 5  »