Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ΝΙΚΑΣΔ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) Χρηματιστήριο Μετοχή 22/12/2020
Δ131219Α2 ΕΔ-131219-52Ε-1000,00 Χρηματιστήριο Ομόλογο 21/12/2020
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝ. ΑΕ Χρηματιστήριο Μετοχή 14/12/2020
ΧΚΡΑΝ ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.(ΚΟ) Χρηματιστήριο Μετοχή 14/12/2020
ΑΓΚΡΙ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ.ΙΣΧ.&ΕΛΕΧ.ΠΕ Χρηματιστήριο Μετοχή 14/12/2020
ΤΗΛΕΤ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) Χρηματιστήριο Μετοχή 14/12/2020
ΠΗΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε (ΚΟ) Χρηματιστήριο Μετοχή 14/12/2020