Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΤΡΚΗ x x
ΔΗΕΠ x x
ΛΕΠΕ x x
ΛΟΥΗ x x
ΤΣΟΚ x x
ΕΛΗΤ x x
ΛΟΤΖ x x