Μετοχές Αλφαβητικά ΧΑ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΦΛΕΞΟ x x
ΦΦΓΚΡΠ x x
ΦΟΡΘ x x
ΦΡΛΚ x x
ΦΡΙΓΟ x x
ΦΡΙΓΟΕ x x