ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

Όνομα Νόμ. Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Απόδοση Έτους Τελευτ. Πράξη
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
AUD
AUD
EUR
USD
USD
USD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10