Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
TPEIR20H1.90 Call Option TPEIR Αυγ. 2020 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
TPEIR20T1.90 Put Option TPEIR Αυγ. 2020 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
OPAP20S12.00 Put Option OPAP Ιουλ. 2020 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20H1700 Call Option FTSE Αυγ. 2020 | 1.700,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20T1700 Put Option FTSE Αυγ. 2020 | 1.700,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
TPEIR20G1.90 Call Option TPEIR Ιουλ. 2020 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
TPEIR20S1.90 Put Option TPEIR Ιουλ. 2020 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
ETE20H1.80 Call Option ETE Αυγ. 2020 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
ETE20T1.80 Put Option ETE Αυγ. 2020 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20G1700 Call Option FTSE Ιουλ. 2020 | 1.700,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20S1700 Put Option FTSE Ιουλ. 2020 | 1.700,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
ALPHA20H0.85 Call Option ALPHA Αυγ. 2020 | 0,85 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
ALPHA20T0.85 Put Option ALPHA Αυγ. 2020 | 0,85 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
OPAP20H11.00 Call Option OPAP Αυγ. 2020 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE21C1725 Call Option FTSE Μαρ. 2021 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
OPAP20T11.00 Put Option OPAP Αυγ. 2020 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
OPAP20H12.00 Call Option OPAP Αυγ. 2020 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20H1675 Call Option FTSE Αυγ. 2020 | 1.675,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20T1675 Put Option FTSE Αυγ. 2020 | 1.675,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
OPAP20T12.00 Put Option OPAP Αυγ. 2020 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20H1725 Call Option FTSE Αυγ. 2020 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20T1725 Put Option FTSE Αυγ. 2020 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
OPAP21C11.00 Call Option OPAP Μαρ. 2021 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20G1725 Call Option FTSE Ιουλ. 2020 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE20S1725 Put Option FTSE Ιουλ. 2020 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
OPAP21O11.00 Put Option OPAP Μαρ. 2021 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
FTSE21O1725 Put Option FTSE Μαρ. 2021 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
OPAP20G11.00 Call Option OPAP Ιουλ. 2020 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
OPAP21C12.00 Call Option OPAP Μαρ. 2021 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
TPEIR20H1.80 Call Option TPEIR Αυγ. 2020 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 28/05/2020
1 2 3 4 5  »