Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
ABEUCA ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AAPEUCAA ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AGEUCAAG ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AEBECAA ALLIANZ EURO BOND EUR CL A Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AFBSCAA ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
ABEECA ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
HEZEHE HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
HEZMAHE HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
HEZYHE HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AGATECAA ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AECEA ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-CLASS A Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
HOFI HELLAS Opportunities Fund (I) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AEEGECAA ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AGSECAAG ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AUEFUCAA ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AGEECA ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AEEDECAAE ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AGSUCAA ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AEBECAAE ALLIANZ EURO BOND EUR CL AT Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
HOFP HELLAS Opportunities Fund (P) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
AAPEECAA ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 17/07/2019
ΙΝΤΕΚΕ ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Ε. Χρηματιστήριο Μετοχή 16/07/2019
ΠΡΟΦΕ PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χρηματιστήριο Μετοχή 16/07/2019
NLGHDXNLGHDXNL NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND XDE Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/07/2019
NLGHYXNLGHYXNLG NN (L) GLOBAL HIGH YIELD XDH Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/07/2019
NLARBXCEN NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND X CAP (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/07/2019
NLGHDHNLGHDHNL NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND HXC Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/07/2019
NLEMHDXNLEMHDXN NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND XCA Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/07/2019
NLGEIOHNLGEIOH NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES HXC Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/07/2019
NLEEOXCENLEEOXC NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES X CAP (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/07/2019
1 2 3 4 5  »