Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
PAEMI ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/01/2020
PAEMR ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/01/2020
ETE20P3.80 Put Option ETE Απρ. 2020 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
OPAP20P12.00 Put Option OPAP Απρ. 2020 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
FTSE20P2150 Put Option FTSE Απρ. 2020 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
HTO20D13.00 Call Option HTO Απρ. 2020 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
ALPHA20P2.80 Put Option ALPHA Απρ. 2020 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
ALPHA20P2.60 Put Option ALPHA Απρ. 2020 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
HTO20P14.00 Put Option HTO Απρ. 2020 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
PPC20D4.00 Call Option PPC Απρ. 2020 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
PPC20D4.40 Call Option PPC Απρ. 2020 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
PPC20D4.80 Call Option PPC Απρ. 2020 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
FTSE20P2250 Put Option FTSE Απρ. 2020 | 2.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
FTSE20D2400 Call Option FTSE Απρ. 2020 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
HTO20P10.00 Put Option HTO Απρ. 2020 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
OPAP20D9.20 Call Option OPAP Απρ. 2020 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
OPAP20D9.60 Call Option OPAP Απρ. 2020 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
TPEIR20P2.40 Put Option TPEIR Απρ. 2020 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
TPEIR20P2.80 Put Option TPEIR Απρ. 2020 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
TPEIR20P2.60 Put Option TPEIR Απρ. 2020 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
PPC20P5.60 Put Option PPC Απρ. 2020 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
PPC20P5.20 Put Option PPC Απρ. 2020 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
FTSE20P2500 Put Option FTSE Απρ. 2020 | 2.500,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
ETE20D4.00 Call Option ETE Απρ. 2020 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
ALPHA20P1.50 Put Option ALPHA Απρ. 2020 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
ALPHA20P1.90 Put Option ALPHA Απρ. 2020 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
ALPHA20P1.70 Put Option ALPHA Απρ. 2020 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
HTO20D19.00 Call Option HTO Απρ. 2020 | 19,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
OPAP20D13.00 Call Option OPAP Απρ. 2020 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
OPAP20P14.00 Put Option OPAP Απρ. 2020 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2020
1 2 3 4 5  »