Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
EPEOESERE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/01/2021
TPEIR21L0.75 Call Option TPEIR Δεκ. 2021 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2021
TPEIR21D0.75 Call Option TPEIR Απρ. 2021 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2021
TPEIR21X0.75 Put Option TPEIR Δεκ. 2021 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2021
TPEIR21P0.75 Put Option TPEIR Απρ. 2021 | 0,75 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2021
FTSE21D2100 Call Option FTSE Απρ. 2021 | 2.100,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/01/2021
ETE21D3.20 Call Option ETE Απρ. 2021 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/01/2021
FTSE21P2100 Put Option FTSE Απρ. 2021 | 2.100,00 Παράγωγα Παραγωγο 21/01/2021
ETE21P3.20 Put Option ETE Απρ. 2021 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 21/01/2021
ALPHA21P1.30 Put Option ALPHA Απρ. 2021 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2021
FTSE21D2050 Call Option FTSE Απρ. 2021 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2021
FTSE21P2050 Put Option FTSE Απρ. 2021 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2021
ETE21D3.00 Call Option ETE Απρ. 2021 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2021
ALPHA21D1.30 Call Option ALPHA Απρ. 2021 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2021
ETE21P3.00 Put Option ETE Απρ. 2021 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/01/2021
ALPHA21P1.20 Put Option ALPHA Απρ. 2021 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21D1850 Call Option FTSE Απρ. 2021 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21P8.80 Put Option OPAP Απρ. 2021 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21P9.20 Put Option PPC Απρ. 2021 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21P0.95 Put Option ALPHA Απρ. 2021 | 0,95 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21D17.00 Call Option HTO Απρ. 2021 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21P13.00 Put Option OPAP Απρ. 2021 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
HTO21P11.00 Put Option HTO Απρ. 2021 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
TPEIR21P1.10 Put Option TPEIR Απρ. 2021 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21P0.65 Put Option ALPHA Απρ. 2021 | 0,65 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
OPAP21P9.60 Put Option OPAP Απρ. 2021 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ETE21D1.40 Call Option ETE Απρ. 2021 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
ALPHA21D0.80 Call Option ALPHA Απρ. 2021 | 0,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
FTSE21P1950 Put Option FTSE Απρ. 2021 | 1.950,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
PPC21D8.80 Call Option PPC Απρ. 2021 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/01/2021
1 2 3 4 5  »