Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016 09:38

Αύξηση 36% στις πωλήσεις της Saab

Σημαντική αύξηση εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη της Saab AB κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, δεχόμενα ώθηση από την αύξηση των πωλήσεων κατά 36%.

Σημαντική αύξηση εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη της Saab AB κατά το δ’ τρίμηνο του 2015, δεχόμενα ώθηση από την αύξηση των πωλήσεων κατά 36%.

Συγκεκριμένα, η κερδοφορία της σουηδικής εταιρείας διαμορφώθηκε στις 1,11 δισ. σουηδικές κορώνες έναντι 586 εκατ. κορωνών το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Οι πωλήσεις ταυτόχρονα, αυξήθηκαν στις 10,07 δισ. κορώνες από 7,43 δισ. κορώνες προηγουμένως.

Τέλος, τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν στις 1,35 δισ. κορώνες έναντι 758 εκατ. κορωνών.