Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 15:44

N. Αφρική: Στο 7% αυξήθηκε το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας

Κατά 25 μονάδες βάσης αύξησε το βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της Νοτίου Αφρικής.

Κατά 25 μονάδες βάσης αύξησε το βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της Νοτίου Αφρικής.

Η αύξηση του επιτοκίου αναχρηματοδότησης στο 7% από 6,75% προηγουμένως εντάσσεται στην προσπάθεια θωράκισης του εγχώριου νομίσματος – του νοτιοαφρικανικού ραντ.