Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018 16:28

Ολ. Γεροβασίλη: Χωρίς συμμετοχή του προσωπικού του Δημοσίου, καμία μεταρρύθμιση δεν προχωρά

Την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού προσδιόρισε ως επιτακτική προτεραιότητα η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη. Όπως υπογράμμισε από το βήμα του «Digital Economy Forum 2018» του ΣΕΠΕ χωρίς τη συμμετοχή του προσωπικού του Δημοσίου καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών. 

Την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού προσδιόρισε ως επιτακτική προτεραιότητα η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη. Όπως υπογράμμισε από το βήμα του «Digital Economy Forum 2018» του ΣΕΠΕ χωρίς τη συμμετοχή του προσωπικού του Δημοσίου καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών. 

Η κ. Γεροβασίλη ανέφερε ότι πριν από λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» για το 2018, που υπέβαλε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τον συντονισμό από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως εξήγησε αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η Ελλάδα γίνεται το 19ο μέλος του Digital Skills and Jobs Coalition στην Ευρώπη, καθώς υπογράφεται το σχετικό συμβόλαιο συνεργασίας για τη χρηματοδότηση των δράσεων.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, ανέφερε η υπουργός, προγραμματίζεται στην Περιφέρεια Ηπείρου η εναρκτήρια εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστούν τόσο οι επιμέρους δράσεις, όσο και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Digital Opportunities.

Στο πλαίσιο του κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, που προωθούν από κοινού τα υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, η κ. Γεροβασίλη ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η διασύνδεση 70 νοσοκομείων της χώρας και έπονται άλλα 35, καθώς και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών το έργο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», με έμφαση στις αδειοδοτήσεις 279 επαγγελματικών ομάδων. Η υλοποίηση του έργου αυτού, όπως είπε, θα οδηγήσει στην απλοποίηση του τρόπου και του χρόνου έκδοσης αδειοδότησης, με κατάργηση δικαιολογητικών, καθώς και ενδιάμεσα στάδια των διαδικασιών.

«Οι ψηφιακές δεξιότητες συνδέονται άμεσα με την αναβάθμιση του κόσμου της εργασίας, με την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, που αποτελούν κεντρική προτεραιότητα στην προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας της χώρας» κατέληξε η υπουργός.