Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 12:56

ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν 1,138 δισ. από 6μηνα έντοκα - Αμετάβλητο το επιτόκιο

Ποσό ύψους 1,138 δισ. ευρώ με αμετάβλητο κόστος δανεισμού σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση, άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία 6μηνων εντόκων, η οποία διενεργήθηκε σήμερα Τετάρτη.

Ποσό ύψους 1,138 δισ. ευρώ με αμετάβλητο κόστος δανεισμού σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση, άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία 6μηνων εντόκων, η οποία διενεργήθηκε σήμερα Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, αντλήθηκαν 1,138 δισ. ευρώ από τα 6μηνα (διάρκειας 26 εβδομάδων) έντοκα με επιτόκιο 0,85%, όπως είχε συμβεί και κατά τη δημοπρασία του Αυγούστου.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,150 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,31 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου  2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου  2018, στις 12 μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.