Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 20:05

Moody's: Υποβαθμίζει το outlook της Carrefour

Σε υποβάθμιση της προοπτικής της Carrefour σε αρνητική από σταθερή προχώρησε η Moody’s, αν και ο οίκος επιβεβαίωσε την αξιολόγηση του γαλλικού ομίλου λιανικής τροφίμων στη βαθμίδα Baa1. Σύμφωνα με τον οίκο, θα χρειασθούν πρόσθετα μέτρα αναδιάρθρωσης για την αποκατάσταση της κερδοφορίας και του μεριδίου αγοράς της Carrefour, καθώς εντείνονται οι προκλήσεις στον κλάδο λιανικής πώλησης τροφίμων της Γαλλίας.

Σε υποβάθμιση της προοπτικής της Carrefour σε αρνητική από σταθερή προχώρησε η Moody’s, αν και ο οίκος επιβεβαίωσε την αξιολόγηση του γαλλικού ομίλου λιανικής τροφίμων στη βαθμίδα Baa1.

Όπως επισημαίνει ο Βίνσεντ Γκούσντορφ, αντιπρόεδρος –senior analyst στη Moody’s, η υποβάθμιση της προοπτικής σε αρνητική αντικατοπτρίζει την άποψη του οίκου ότι θα χρειασθούν πρόσθετα μέτρα αναδιάρθρωσης για την αποκατάσταση της κερδοφορίας και του μεριδίου αγοράς, καθώς εντείνονται οι προκλήσεις στον κλάδο λιανικής πώλησης τροφίμων της Γαλλίας.

«Η αρνητική προοπτική λαμβάνει παράλληλα υπόψη την προσδοκία μας ότι η μόχλευση θα παραμείνει υψηλή το 2019, καθώς οι επιβαρύνσεις λόγω αναδιάρθρωσης θα συγκρατήσουν την κερδοφορία», πρόσθεσε ο κ. Γκούσντορφ.

Όπως υπογραμμίζει η Moody’s στην ανακοίνωσή της, οι όμιλοι λιανικής τροφίμων της Δυτικής Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως τη στροφή των καταναλωτών σε αγορές μέσω Διαδικτύου, σε βάρος των πωλήσεων στις υπερ-αγορές, που αντιπροσώπευαν το 52% των γαλλικών εσόδων της Carrefour το 2018, τον ανταγωνισμό από εναλλακτικούς ομίλους λιανικής όπως οι εταιρείες discount προϊόντων. Παρότι η Carrefour έχει εφαρμόσει σχέδιο αναδιάρθρωσης, που προβλέπει και εξοικονόμηση δαπανών, η Moody’s θεωρεί ότι θα χρειασθούν πρόσθετες προσπάθειες για τη σταθερή αποκατάσταση των κερδών και ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας.