Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019 15:42

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ