Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 10:58

Ποια κίνητρα παρέχονται σε κατοίκους εξωτερικού για μεταφορά της φορολογικής έδρας στην Ελλάδα

Η προσέλκυση επενδύσεων είναι από τους βασικούς στόχους του φορολογικού νομοσχεδίου. Για τον σκοπό αυτό θεσπίζονται ρυθμίσεις με τις οποίες αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία, ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου και την υποχρέωση υλοποίησης επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Η προσέλκυση επενδύσεων είναι από τους βασικούς στόχους του φορολογικού νομοσχεδίου. Για τον σκοπό αυτό θεσπίζονται ρυθμίσεις με τις οποίες αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία, ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου και την υποχρέωση υλοποίησης επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Προβλέπεται όπως, με την καταβολή εφάπαξ ποσού ύψους 100.000 ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημα και επενδύσεις 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή κινητές αξίες στην Ελλάδα, ο κάτοικος αλλοδαπής θα μπορεί να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Η ρύθμιση αφορά όσους δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα προηγούμενα επτά από τα οκτώ χρόνια πριν από την αίτηση μεταφοράς στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Εισάγονται εξάλλου φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

α) Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών.

β)Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας: 1. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 2. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.