Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 17:26

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - Ανακοίνωση - Οικονομικά Στοιχεία Γ' Τριμήνου 2019

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Οικονομικά Στοιχεία Γ' Τριμήνου 2019  Επισυνάπτονται  το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση προς τους Αναλυτές και το Επενδυτικό Κοινό, των Οικονομικών Στοιχείων Γ' Τριμήνου 2019 ...

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Οικονομικά Στοιχεία Γ' Τριμήνου 2019

 Επισυνάπτονται  το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση προς τους Αναλυτές και το Επενδυτικό Κοινό, των Οικονομικών Στοιχείων Γ' Τριμήνου 2019 της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., τα οποία είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες, της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Χρηματιστηρίων – Χρηματιστήριο Αθηνών (http://www.helex.gr).

Οικονομικά Στοιχεία ΓΆ Τριμήνου 2019
9Μ2019 Results - Presentation