Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 19:20

ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ: Θα συνδράμουμε στην προστασία της υγείας των εργαζομένων

Κοινή ανακοίνωση με προτροπή λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού εξέδωσαν ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, που δηλώνουν ότι θα συμβάλλουν στη στήριξη επιχειρήσεων κι εργαζομένων τους.

Κοινή ανακοίνωση με προτροπή λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού εξέδωσαν ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, που δηλώνουν ότι θα συμβάλλουν στη στήριξη επιχειρήσεων κι εργαζομένων τους.

Όπως σημειώνουν, οι εξελίξεις με τον COVID-19 επιβάλλουν στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου τους ως κοινωνικοί εταίροι και της κοινωνικής ευθύνης τους να συνδράμουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους με υπευθυνότητα. «Καλούμαστε να  δράσουμε προληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και γρήγορα, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, στον περιορισμό της διασποράς του ιού, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία όλων των εργαζομένων αλλά και τις ίδιες τις θέσεις εργασίας» αναφέρουν.

Παράλληλα, επισημαίνουν πως η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) είναι το πρώτο αυτονόητο καθήκον όλων των επιχειρήσεων.

Επίσης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-increase-transmission-globally-COVID-19.pdf), ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν εθελοντικά προληπτικά μέτρα, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Τονίζουν δε πως τα προληπτικά μέτρα πρέπει να στοχεύουν - εκτός από την προστασία - και στη διευκόλυνση των εργαζομένων και στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση η λήψη εκτάκτων προληπτικών μέτρων.

Ειδικότερα, προτρέπουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να εφαρμόσουν, όπου είναι εφικτό, πρακτικές ευελιξίας ως προς τον χρόνο και τον τόπο εργασίας, αλλά και για τη διευκόλυνση αδειών, εφόσον υπάρχουν έκτακτες οικογενειακές υποχρεώσεις από τυχόν κλείσιμο παιδικών σταθμών, σχολείων κλπ.

«Βρισκόμαστε στη διάθεση του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας και των αρμόδιων αρχών προκειμένου να συνδράμουμε, με όποιον τρόπο κριθεί σκόπιμο, στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και στη διαφύλαξη του συνεκτικού ιστού της ελληνικής οικονομίας» καταλήγουν ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ.