Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 12:12

Πλαστικά Θράκης: Σημαντική βελτίωση στα ετήσια κέρδη

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το 2014, χάρη στην αυξημένη ζήτηση κυρίως για τα προϊόντα του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων αλλά και του Κλάδου της Συσκευασίας.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το 2014, χάρη στην αυξημένη ζήτηση κυρίως για τα προϊόντα του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων αλλά και του Κλάδου της Συσκευασίας.

Η βελτίωση του προϊοντικού μίγματος σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου πωλήσεων, η οποία  είχε ως απόρροια τη συγκράτηση των σταθερών δαπανών, οδήγησαν σε αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, αναφέρει η εταιρείας ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα καθαρά, μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, κέρδη αυξήθηκαν κατά 161,5% σε σχέση με το 2013 και διαμορφώθηκαν στα 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 32,7% στα 23,5 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 278,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 10,7% από το 2013.

Στη χρήση 2014 ο όμιλος χρηματοδότησε επενδύσεις ύψους 13 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 8,8 εκατ. αφορούν επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Στις 31.12.2014 ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ανήλθε σε 32,7 εκατ. ευρώ.