ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ)

 

Σύμβολο: ΔΑΙΟΣ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: ->Πλαστικά

|

Δείκτες: FTSEGTI  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο