ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)

 

Σύμβολο: ΕΛΓΕΚ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: Εμπόριο ->Λιαν. & Χονδρ. Τροφ.

|

Δείκτες: ΔΠΠ  FTSEA  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Ειδήσεις
Απόκρυψη Ανακοινώσεων
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »