ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)

 

Σύμβολο: ΕΛΓΕΚ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: Εμπόριο ->Λιαν. & Χονδρ. Τροφ.

|

Δείκτες: ΔΠΠ  FTSEA  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο