ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ

 

Σύμβολο: EPAEM

|

Εταιρεία: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

|

Τύπος: UNIT LINKED

|

Κατηγορία:

Διαφορά

 

Τιμή Εξαγοράς

Τιμή Διάθεσης

Μεταβολή από 1/1

Ενεργητικό

Αρ. Μεριδίων

Τελευταία Ενημέρωση

Διαφορά %
Πρόσφατο Ιστορικό