ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ Α.Ε.

 

Σύμβολο: ΕΥΑΠΣ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ->Ύδρευση

|

Δείκτες: ASIP  ΔΚΩ  FTSEA  FTSED  FTSEM  ΓΔ  HELMSI  ΣΑΓΔ  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Ειδήσεις
Απόκρυψη Ανακοινώσεων
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »