Κ.Λ.Μ. Α.Ε. (ΚΟ)

 

Σύμβολο: ΚΛΜ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: ->Κατασκευές

|

Δείκτες: ASI  ΔΚΥ  FTSEA  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο