ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε

 

Σύμβολο: ΜΟΥΖΚ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: ->Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα

|

Δείκτες: ΔΠΥ  FTSEA  FTSEMSFW  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

Διαφορά

 

Συν.Όγκος

Όγκος τελ.πράξης

Ογκος πακέτων

Τζίρος

Πράξεις

Τελευταία Ενημέρωση

Αγορά Εντολές:

x

Πώληση Εντολές:

x

Saleside

Bid Ask Ratio

Ανοιγμα τελευτ. δημοπρ.

Ογκος ανοιγ. τελ. δημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Μέσος σταθμικό

Εμπορευσιμότητα

Κεφαλαιοποίηση

Αρ. Μετοχών

Διαφορά %