ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)

 

Σύμβολο: PFOFAAM

|

Εταιρεία: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

|

Τύπος: FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

|

Κατηγορία:

Διαφορά

 

Τιμή Εξαγοράς

Τιμή Διάθεσης

Μεταβολή από 1/1

Ενεργητικό

Αρ. Μεριδίων

Τελευταία Ενημέρωση

Διαφορά %
Πρόσφατο Ιστορικό