ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε

 

Σύμβολο: ΔΕΗ

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Όνομα Λήξη Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελευτ. Πράξη
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 10,00 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 11,00 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 12,00 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 13,00 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 14,00 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 15,00 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 6,40 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 6,80 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 7,20 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 7,60 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 8,00 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 8,40 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 8,80 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 9,20 x x
Call Option PPC Φεβ. 2022 | 9,60 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 10,00 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 11,00 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 12,00 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 13,00 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 14,00 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 15,00 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 6,40 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 6,80 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 7,20 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 7,60 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 8,00 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 8,40 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 8,80 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 9,20 x x
Put Option PPC Φεβ. 2022 | 9,60 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 10,00 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 11,00 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 12,00 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 13,00 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 14,00 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 15,00 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 16,00 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 6,00 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 6,40 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 6,80 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 7,20 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 7,60 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 8,00 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 8,40 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 8,80 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 9,20 x x
Call Option PPC Μαρ. 2022 | 9,60 x x
Put Option PPC Μαρ. 2022 | 10,00 x x
Put Option PPC Μαρ. 2022 | 11,00 x x
Put Option PPC Μαρ. 2022 | 12,00 x x
1 2 3 4