ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)

 

Σύμβολο: PVAXKKAEI

|

Εταιρεία: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

|

Τύπος: ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

|

Κατηγορία:

Διαφορά

 

Τιμή Εξαγοράς

Τιμή Διάθεσης

Μεταβολή από 1/1

Ενεργητικό

Αρ. Μεριδίων

Τελευταία Ενημέρωση

Διαφορά %
Πρόσφατο Ιστορικό