Σίδηρος & Χάλυβας

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΚΟΡΔΕ x x
ΕΛΣΤΡ x x
ΜΠΤΚ x x
ΣΙΔΜΑ x x
ΤΖΚΑ x x