Διαφοροποιημένοι Έμποροι

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΦΡΛΚ x x
ΠΛΑΙΣ x x
ΠΛΑΙΣΕ x x