Κλάδοι ΧΑΚ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΑΞΗ & ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΖΗΜΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΕΞΕΙΔ.ΧΡΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΕΙΔ/ΝΟ ΛΙΑΝ. ΕΜΠ.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΗ ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΔ. ΥΛ. & ΕΞΑΡΤ.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧ.
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ
ΥΠΟΣΤ. ΥΠΗΡ. ΕΠΙΧ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ