Τρ. Κύπρου: Καλυμμένα ομόλογα γίνονται αποδεκτά από την ΕΚΤ

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2015 10:26
UPD:10:27
REUTERS/YORGOS KARAHALIS

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα πως διακρατούμενα καλυμμένα ομόλογα, εξασφαλισμένα με ενυπόθηκα οικιστικά δάνεια, έχουν γίνει αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης σε Baa3 από B1 από τη Moody's Investors Service.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων είναι στο ίδιο επίπεδο με το ανώτατο όριο πιστοληπτικής αξιολόγησης σε τοπικό νόμισμα (local currency country risk ceiling) για την Κύπρο.

Η Moody's αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων, μετά την τροποποίηση των όρων του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολόγων για μετατροπή των καλυμμένων ομολόγων σε conditional-pass-through καλυμμένα ομόλογα και για αύξηση της υπερκάλυψης.

Μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης στην επενδυτική κατηγορία (investment grade), τα καλυμμένα ομόλογα έχουν γίνει αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος και, ως εκ τούτου, έχουν χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Μέσω αυτής της συναλλαγής, το Συγκρότημα άντλησε 550 εκατ. ευρώ από την ΕΚΤ για αποπληρωμή χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA). Πριν από την αναβάθμισή τους, τα καλυμμένα ομόλογα χρησιμοποιούνταν ως εξασφάλιση για χρηματοδότηση από τον ELA.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αποπληρωμή αυτή, σε συνδυασμό με την εισροή καταθέσεων κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2015, η τράπεζα αποπλήρωσε συνολικά 1,4 δισ. ευρώ χρηματοδότησης από τον ELA από τις 30 Ιουνίου 2015, μειώνοντάς την στο σημερινό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ.

«Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην προσπάθεια του Συγκροτήματος για αποκατάσταση της οικονομικής του ευρωστίας και είναι μέρος της στρατηγικής του για ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής του δομής και μείωση της εξάρτησής του σε χρηματοδότηση από τον ELA», τονίζει η τράπεζα και σημειώνει πως, συνολικά, η χρηματοδότηση από τον ELA έχει μειωθεί κατά 6,9 δισ. ευρώ από το υψηλό των 11,4 δισ. τον Απρίλιο του 2013.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα