ΤΙΤΑΝ: Αυξημένα καθαρά κέρδη για το 2015

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 18:55
UPD:19:00
EUROKINISSI/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 30,9 εκατ. ευρώ, το 2014, εμφανίζοντας αύξηση 9,1%.

Αύξηση 20,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΤΙΤΑΝ, το 2015, σε σύγκριση με το 2014.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το 2015, οι πωλήσεις του ομίλου ΤΙΤΑΝ σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΗΠΑ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αυξήθηκαν κατά 19,2% και ανήλθαν στα 216,4 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 30,9 εκατ. ευρώ, το 2014, εμφανίζοντας αύξηση 9,1%.

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους, τα αποτελέσματα παρουσίασαν σημαντική άνοδο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, η οποία προήλθε, κυρίως, από τις ΗΠΑ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,8% και ανήλθε στα 368,3 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αυξήθηκαν κατά 46,7%, φθάνοντας τα 51,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε -2,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ, το τέταρτο τρίμηνο του 2014, μετά την επιβάρυνση κόστους δαπανών απομείωσης 12,4 εκατ. ευρώ, το 2015.

Μητρική εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Το 2015, ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 3,5%, στα 273,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 43,8 εκατ. ευρώ από 30,6 εκατ. ευρώ, το 2014. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν, το 2015, στα 60,1 εκατ. ευρώ έναντι 91,7 εκατ. ευρώ, το 2014. Τα καθαρά κέρδη (NPAT), το 2015, συμπεριλαμβάνουν μερίσματα 55,2 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού, ενώ το 2014 το αντίστοιχο ποσό ήταν 112 εκατ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 17.6.2016, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 25.390 χιλ. ευρώ, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή, θα προσαυξηθούν με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της εταιρείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα