Frigoglass: Ανάταξη δυνάμεων και έγκριση δανείου 30 εκατ. ευρώ  

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016 00:23

Tη χορήγηση δανείου 30 εκατ. ευρώ από τη μέτοχο της εταιρείας “Boval S.A.” (θυγατρική της “Truad Verwaltungs AG”) προς τη θυγατρική της εταιρείας, “Frigoglass Finance B.V.” καθώς και την παροχή εγγύησης από την εταιρεία προς την “Boval S.A.” υπέρ της “Frigoglass Finance B.V” ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Frigoglass.

Το ποσό του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης και την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου με τον περιορισμό ότι δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των δανείων του Ομίλου, και η ημερομηνία λήξης είναι η 31/03/2017. Παράλληλα η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενημερώθηκε από τη διοίκηση για τις τελευταίες εξελίξεις στη Frigoglass, τους στόχους και τα σχέδιά της για τη νέα οικονομική χρήση.

Αναφορικά με την ακύρωση της συμφωνίας πώλησης του κλάδου της υαλουργίας ηδιοίκηση της Frigoglass επεσήμανε πως δέχθηκε επτά προσφορές από ισάριθμους ενδιαφερόμενους για την πώληση της δραστηριότητάς στην υαλουργία. Μετά την αξιολόγησή τους, επιλέχθηκε αυτή της GZI, εταιρείας που κατασκευάζει συσκευασίες αλουμινίου για αναψυκτικά στη Δυτική Αφρική. Το τίμημα συμφωνήθηκε στα 225 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο από όλες τις προσφορές.

Οι σύμβουλοι και η διοίκηση, όπως αναφέρθηκε στη ΓΣ, επέλεξαν την προσφορά της GZI διότι κρίθηκε ως η πιο συμφέρουσα, μακράν μεγαλύτερη της επόμενης και από τις υψηλότερες σε αντίστοιχες συναλλαγές. Η διαδικασία για την αγοραπωλησία προχωρούσε κανονικά, πραγματοποιήθηκε due diligence, είχαν δοθεί εξασφαλίσεις για τα κεφάλαια που θα λάμβανε από τις τράπεζες ο αγοραστής, υπήρχαν δεσμεύσεις και  όλα έδειχναν πως το deal θα ολοκληρώνονταν. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Frigoglass κ. Χ. Δαυίδ, η επιδείνωση, αρχικά από το Σεπτέμβριο του 2015, του οικονομικού περιβάλλοντος στη Νιγηρία κυρίως λόγω της υποχώρησης της τιμής του πετρελαίου, ήταν δραματική. Επεβλήθησαν περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων, η χώρα μπήκε σε μια φάση αβεβαιότητας, το επενδυτικό ρίσκο εκτοξεύθηκε και οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ο όμιλος ήδη βρίσκεται σε διαδικασία ανάταξης δυνάμεων, με τον κλάδο της υαλουργίας να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας και να σημειώνει ήδη αξιόλογες επιδόσεις, παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς στη Νιγηρία. Όπως τονίστηκε διοίκηση και βασικοί μέτοχοι είχαν φθάσει να υπολογίζουν το μέλλον της Frigoglass χωρίς την υαλουργία.

Επανέλαβαν πως παρά τις μεγάλες προσπάθειες, ο όρος της εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για την εξαγορά από την πλευρά του αγοραστή, της GZI, δεν ήταν εφικτό να τηρηθεί λόγω της δραματικής επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στη Νιγηρία που δεν επέτρεψε να τηρηθούν οι όροι, παρότι πίσω από τη ως μέτοχος βρίσκεται ένας όμιλος του μεγέθους της Standard Chartered. Όσο για το κατά πόσον μπορεί η δραστηριότητα στο γυαλί να τεθεί  ξανά προς πώληση, ο κ. Δαυίδ σημείωσε ότι “πρόκειται για ένα σταθερό asset που μας έχει στηρίξει πολλά χρόνια. Παραμένει το πιο κερδοφόρο κομμάτι του ομίλου. Τώρα δεν μπορούμε να εξετάσουμε μια νέα πώληση. Αν έρθει κάποιος θα το συζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Πρέπει να κοιτάξουμε τι είναι στον έλεγχό μας. Τώρα ανασυντασσόμαστε και κοιτάμε τα του οίκου μας". 

Αναφορικά με το αν θα γίνει ΑΜΚ, εάν θα υπάρξει δημόσια πρόσφορα και γενικώς τι θα περιλαμβάνουν τα επόμενα βήματα, η διοίκηση επανέλαβε ότι αυτά θα καθοριστούν από το πλάνο της ανακεφαλαιοποίησης που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε η εταιρεία να αποκτήσει μια υγιή κεφαλαιακή δομή. Σχετικά με την ένταξη της μετοχής της εταιρείας σε καθεστώς επιτήρησης, η διοίκηση ανέφερε πως ο κανονισμός του Χ.Α είναι σαφής, ωστόσο τονίστηκε πως ήδη έχουν ληφθεί όλες οι ενέργειες προκειμένου να επιστρέψει σε περιβάλλον κανονικής διαπραγμάτευσης.

Η εταιρεία, σημειώθηκε, συνεργάζεται στενά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) καθώς και με ομάδα αξιόπιστων συμβούλων προκειμένου να καθορίσει τη στρατηγική της, υπό τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Στόχος είναι η επίτευξη της πλέον αποτελεσματικής κεφαλαιακής δομής μέσω της εκπόνησης ενός σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα στους επόμενους μήνες κατ΄εκτίμηση. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα