Υπ. Οικονομίας - Μνημόνιο Κατανοήσεως με τη Νορβηγία

32,8 εκατ. ευρώ από το Νέο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2005 13:26

Μνημόνιο Κατανοήσεως με το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με το Νέο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009, υπέγραψε χθες ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστος Φώλιας, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στη Νορβηγία.

Ο Μηχανισμός θα διαθέσει συνολικά 576 εκατ. ευρώ στα δέκα νέα κράτη μέλη και στις χώρες συνοχής, ήτοι Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Η Ελλάδα θα λάβει από αυτό το Μηχανισμό 32,8 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διαθέσει σε έργα που εμπίπτουν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

· Προστασία περιβάλλοντος

· Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

· Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

· Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού

· Υγεία και φροντίδα παιδιού

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής, έχει ορισει Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) και θα έχει τη συνολική ευθύνη διαχείρισης του Μηχανισμού.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα