Ελληνικά Καλώδια: Πτώση τζίρου και κερδών

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016 07:00
Ελληνικά Καλώδια

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 241 εκατ. την 30/6/2016 έναντι 224 εκατ. ευρώ την 31/12/2015.

Από την έντυπη έκδοση

Στις διαφοροποιήσεις του προϊοντικού μίγματος λόγω των διαφορετικών συμβολαίων που εκτελούνταν κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων, καθώς και στη ζημιά από το αποτέλεσμα μετάλλου οφείλεται η επιδείνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2016 της Ελληνικά Καλώδια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, παρά τη διατήρηση του όγκου πωλήσεων στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ο όμιλος σημείωσε μείωση 4% του κύκλου εργασιών που ανήλθε στα 212 εκατ. ευρώ έναντι 221 εκατ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 17,8 εκατ. έναντι 21,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ το EBIT ανήλθε σε κέρδη 10,6 εκατ. έναντι 14,7 εκατ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ., τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 60 χιλ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0020 ευρώ).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 241 εκατ. την 30/6/2016 έναντι 224 εκατ. ευρώ την 31/12/2015, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για τη χρηματοδότηση των συμβολαίων υπό εκτέλεση. Οι επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα