Μειώθηκε το επιτόκιο νέων δανείων τον Φεβρουάριο

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 13:45
UPD:13:52
Eurokinissi/ΧΑΒΑΛΕΖΗΣ

Αμετάβλητα έμειναν τα επιτόκια νέων καταθέσεων τον Φεβρουάριο, ενώ τα επιτόκια των νέων δανείων μειώθηκαν. Έτσι, η μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε στο 4,21% από 4,54% που ήταν στο τέλος Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,09%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,67%. 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 34 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,52%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,54%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,56%. 

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων και το μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκαν στο 5,67% και 7,28% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 72 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,08%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,17%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,79%, και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 83 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,89%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,67%. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα