Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 05:20
UPD:12:11
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖ

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής  

Από την έντυπη έκδοση

Νέο σύστημα το οποίο δεν θα οδηγεί σε μείωση των σημερινών αποδοχών των εργαζομένων, αλλά θα αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι αποδοχές θα διαμορφώνονται όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα και τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά και με βάση το έργο που ο καθένας παράγει στη θέση εργασίας που βρίσκεται, θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το σχέδιο, που ουσιαστικά στοχεύει στην εφάπαξ αξιολόγηση του προσωπικού της ΑΑΔΕ, έθεσε σε διαβούλευση ο διοικητής της Γ. Πιτσιλής, ο οποίος με επιστολή του στους εργαζόμενους τους καλεί να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στον διάλογο για όλα τα θέματα που αφορούν το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για την ειδική εφάπαξ αξιολόγηση, υποχρέωση που προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο της Αρχής, καθώς και τα περιγράμματα θέσης εργασίας της ΑΑΔΕ, θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους στο axiologisi@aade.gr.

Στο Σχέδιο Κανονιστικής Πράξης που υπογράφει ο κ. Πιτσιλής τονίζεται πως σκοπός της παρούσης είναι η έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού το οποίο βασίζεται στα περιγράμματα θέσεων εργασίας και στο ενσωματωμένο σε αυτά προφίλ ικανοτήτων. Η έναρξή του συντελείται με την τοποθέτηση του κάθε υπαλλήλου σε ένα περίγραμμα θέσης εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις και ικανότητές του, όπως αξιολογούνται από την εργασία που μέχρι τότε παρείχε, αλλά και τις απαιτήσεις των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στην αντίστοιχη υπηρεσία.

Τα κριτήρια ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων, σε σχέση με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας αναλύονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα θέσης εργασίας - Γνώσεις και εμπειρία
Β. Επαγγελματικές ικανότητες
Γ. Επιχειρησιακές ικανότητες
Δ. Διοικητικές ικανότητες

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας των προϊσταμένων και των λοιπών υπαλλήλων σε σχέση με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και τις απαιτήσεις που αυτά προβλέπουν. Προηγείται ο έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας αυτών που κατέχουν θέση προϊσταμένων στην Αρχή και έπεται ο έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας των λοιπών υπαλλήλων. Σε περίπτωση που προϊστάμενος, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, κριθεί ότι δεν είναι κατάλληλος κι επαρκής για τη θέση ευθύνης που κατέχει, παύεται από τα καθήκοντά του με σχετική απόφαση του διοικητή και διερευνάται αν υπάρχει περίγραμμα θέσης εργασίας υπαλλήλου, εντός της ίδια υπηρεσίας στην οποία δύναται να καταταγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ο ανωτέρω δεν δύναται να ασκήσει την αρμοδιότητα ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υφισταμένων υπαλλήλων του. Στην περίπτωση αυτή, ο αναπληρωτής του έχει συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία ελέγχου και τον έλεγχο διενεργούν οι υπόλοιποι προϊστάμενοι της συγκεκριμένης Οργανικής Μονάδας ή σε περίπτωση μονομελούς οργάνου διοίκησης, ο προϊστάμενος της αμέσως ανώτερης ιεραρχικά δομής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα