«Παράθυρο» ρευστότητας από τα καλυμμένα ομόλογα

Τράπεζες: Οι επιτυχημένες εκδόσεις Εθνικής, Eurobank και Πειραιώς διαφοροποιούν και διευρύνουν τις πηγές χρηματοδότησης
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017 13:06

Από την έντυπη έκδοση

Της Νένας Μαλλιάρα
nmal@naftemporiki.gr

Μεγάλες ανάσες ρευστότητας δίνουν στις τράπεζες οι εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων, θέτοντας τις βάσεις για τη δυνατότητα απεγκλωβισμού τους από τον ακριβό δανεισμό του ELA μέχρι τα τέλη του 2018. Η δυνατότητα αυτή θα καταστεί εφικτή μέσω της περαιτέρω διαφοροποίησης των πηγών άντλησης ρευστότητας και με τιτλοποιήσεις δανείων, αλλά και με διεύρυνση των γραμμών χρηματοδότησης από τη διατραπεζική αγορά.

Οι εκδόσεις των covered bonds, τις οποίες άνοιξε η Εθνική Τράπεζα στις 10 Οκτωβρίου, είναι ενδεικτικές της βελτίωσης της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών έναντι των ελληνικών τραπεζών.

Το τριετές καλυμμένο ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας συγκέντρωσε από τους διεθνείς επενδυτές προσφορές άνω των 2 δισ. ευρώ και τελικώς η Τράπεζα αύξησε στα 750 εκατ. ευρώ, από 500 εκατ. ευρώ αρχικά, τα κεφάλαια που άντλησε. Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 2,90%.

Στις 24 Οκτωβρίου με έκδοση τριετούς καλυμμένου ομολόγου ακολούθησε η Eurobank. Και στην περίπτωση αυτή οι προσφορές ήταν υπερδιπλάσιες της έκδοσης και η Τράπεζα άντλησε από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,98%. Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκατ. ευρώ (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα). Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φραγκφούρτη και Μόναχο). Όπως ανακοινώθηκε, τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%. Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές, με τη συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%. Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.

Μία ημέρα μετά, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε έκδοση πενταετούς καλυμμένου ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, επιλέγοντας την ιδιωτική τοποθέτηση αντί της δημόσιας προσφοράς που επέλεξαν Εθνική και Eurobank. Το ομόλογο τιμολογήθηκε στις 250 μονάδες βάσης πάνω από το Euribor τριμήνου (το Euribor 3 μηνών διαμορφώνεται στην παρούσα φάση στο -0,33%) και διατέθηκε σε υπερεθνικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (EIB), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών της Τράπεζας ύψους 10 δισ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε σε Euribor +250 μονάδες βάσης, το πλέον ανταγωνιστικό ανάμεσα στις πρόσφατες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Την έκδοση covered bond εξετάζει και η Alpha Bank. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα έχει εκδώσει ήδη ένα καλυμμένο ομόλογο από τις αρχές του 2017, το οποίο όμως δεν πούλησε σε ξένους επενδυτές, αλλά το χρησιμοποιεί για repo στη διατραπεζική αγορά, αντλώντας χρηματοδότηση στα επίπεδα του 1,10% - 1,30%.

Η περαιτέρω προοπτική για πρόσθετες ομολογιακές εκδόσεις και τιτλοποιήσεις δανείων μέσω των οποίων θα περιοριστεί η εξάρτηση των τραπεζών από τον δανεισμό του ELA, θα κριθεί πάντως από δύο παραμέτρους:

α) αφενός από την έκβαση της τρίτης αξιολόγησης,

β) αφετέρου από την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών, η οποία θα καθησυχάσει τις αγορές για την απουσία ανάγκης νέων κεφαλαίων.

Εφόσον τα δείγματα από τα δύο αυτά μέτωπα είναι θετικά, θα διαμορφωθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τη χρηματοδότηση των τραπεζών από τις διεθνείς αγορές, επιταχύνοντας τον σχεδιασμό τους για την απεξάρτηση από τον ELA.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες έχουν ήδη αποπληρώσει ELA ύψους 53 δισ. ευρώ και ο δανεισμός τους από τον Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας έχει υποχωρήσει στα 28,6 δισ. ευρώ (πρόκειται για το ποσό που χρησιμοποίησαν από το ανώτατο όριο των 32,6 δισ. ευρώ που τους ενέκρινε η ΕΚΤ). Αντιστοίχως, η χρήση του δανεισμού από το ευρωσύστημα διαμορφώνεται στα 13,2 δισ. ευρώ από πλαφόν 14,4 δισ. ευρώ.

Αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου συγκαλεί η Eurobank στις 3 Νοεμβρίου.

Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 950.125.000 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από την Τράπεζα ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 950.000.000 ευρώ, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα (i) 125.000 ευρώ σε μετρητά και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 950.000.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008.

Κατόπιν της εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της, αυτές θα ακυρωθούν και το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα μειωθεί κατά 950.125.000 ευρώ. Θέμα της έκτακτης γ.σ. είναι και η ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 8 Νοεμβρίου 2017.

Μειώθηκε ο ELA

Κατά 4 δισ. ευρώ μειώθηκε ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης (ELA), στα 28,6 δισ. ευρώ, από τα 32,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΤτΕ, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 28,6 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, έπειτα από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 4 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η Goldman Sachs για τις τιμές των μετοχών

Η έκδοση των καλυμμένων ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες είναι θετική, αλλά δεν αρκεί για να δώσει ώθηση στις τιμές των μετοχών τους, σημειώνει η Goldman Sachs σε έκθεσή της για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος όσον αφορά τη ρευστότητα αντισταθμίζεται από τις ανησυχίες για dilution σε πιθανή νέα ανακεφαλαιοποίηση.

Παρά τις καλύτερες προοπτικές χρηματοδότησης, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η αντίδραση των τραπεζικών μετοχών έχει να κάνει με τους αυξανόμενους κινδύνους για dilution εν όψει του AQR. Όπως αναφέρει, οι προοπτικές μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης σε συνδυασμό με την ασαφή πορεία προς τη λύση του προβλήματος των NPEs αυξάνουν τους κινδύνους κρατικής διάσωσης (bailout) για τις ελληνικές τράπεζες.

Ο διεθνής οίκος επισημαίνει ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν επιτυχώς στις αγορές για χρηματοδότηση για πρώτη φορά από το 2014, εκδίδοντας καλυμμένα ομόλογα με απόδοση 2,9%-3%. Από την επιτυχημένη έκδοση ομολόγων, ωστόσο, οι μετοχές της ΕΤΕ έχουν υποχωρήσει κατά 8%, ενώ συνολικά οι τέσσερις εισηγμένες τράπεζες έχουν σημειώσει πτώση της τάξης του 30% το τελευταίο τρίμηνο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΛΦΑ
  • ΕΤΕ
  • ΕΥΡΩΒ
  • ΠΕΙΡ

Σχολιασμένα