Αλλαγές στη σύνθεση δεικτών Χ.Α.

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2006 10:45

Ύστερα από την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε. στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α. προβλέπεται η αφαίρεση των μετοχών της εταιρείας από τους Δείκτες FTSE/Χ.Α στους οποίους συμμετέχει.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.:

FTSE/X.A. SmallCap 80

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από την σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με στάθμιση 30%.

FTSE/X.A. 140

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από την σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με στάθμιση 30%.

FTSE/X.A. Μέσων Ενημέρωσης

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από την σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές άλλης εταιρείας.

FTSE/X.A. Βιομηχανικών Προϊόντων & Υπηρεσιών

Οι μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. εισέρχονται στον Δείκτη με στάθμιση 30% συνέπεια της συμμετοχής τους στον Δείκτη FTSE/X.A. 140.

Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 16 Οκτωβρίου 2006.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΒΠ
  • ΔΜΕ
  • ΓΔ

Σχολιασμένα